DISTRICT COVID-19 UPDATE: MGA ESTUDYANTE

Narito ang inyong update para sa Marso 19:

Ipinapakilala ang Bagong COVID-19 Hub
Inilunsad na namin ang mas madali at bago na SMCCCD COVID-19 Hub – nag-iisa at madaling-gamitin na lunsaran ng pahina para sa mga estudyante, mga guro, at tauhan para makakuha ng impormasyon na kailangan nila para sa online na edukasyon, pag-aaral sa malayo, pagtratrabaho mula sa bahay, at manatiling may-alam.  Naidagdag na rin ang isang blog na magdadala ng pinakahuling mga anunsiyo, mga tip, at mga mapagkukunan ng impormasyon.  Bisitahin ang covid-19.smccd.edu/

Merkado ng Magsasaka ay Nagbabalik sa CSM!
Kami ay nasasabik na i-anunsiyo na ang Merkado ng Magsasaka ng San Mateo ay muling magbubukas sa isang bagong lokasyon sa CSM.  Ang mga merkado ng magsasaka, gaya ng mga tindahan ng mga bilihin, ay “mahahalagang mga serbisyo” na pinahihintulutan pa ring patakbuhin sa ilalim ng manatili-sa-bahay na kautusan ng County.  Ang merkado ay bukas sa Sabado, 9am – 1pm, sa baba ng Hillsdale Lot (Lot1).  Tingnan ang campus map.

Sundan ang lahat ng pinakabagong impormasyon sa covid-19.smccd.edu/